Điện năng được đo bằng – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Trắc nghiệm: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. Vôn kế . B. Công tơ điện .

C. Ampe kế .

Bạn đang đọc: Điện năng được đo bằng

Bạn đang đọc : Điện năng được đo bằng – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Nước Ta D. Tĩnh điện kế .

Đáp án đúng: B – Công tơ điện.

Giải thích:

Điện năng là nguồn năng lượng của dòng điện, là nguồn phân phối động lực, nguồn năng lượng cho những máy và thiết bị quản lý và vận hành trong sản xuất và đời sống xã hội. Điện năng tiêu thụ của thiết bị điện trong một khoảng chừng thời hạn được đo bằng công tơ điện . Theo những nghiên cứu và điều tra của những nhà khoa học Vật Lý thì điện năng được tính theo công thức như sau : A = U.q = U.I.t Trong đó những đại lượng có ý nghĩa như sau : A : Điện năng tiêu thụ của toàn mạch đơn vị chức năng tính J U : hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch đơn vị chức năng tính Vôn q : là điện tích chuyển dời trong một đoạn mạch đơn vị chức năng tính C I : Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch tính bằng Ampe t : thời hạn mà điện tích di dời trong đoạn mạch Điện năng tiêu thụ là năng lực tiêu tốn nguồn năng lượng điện của những loại máy móc chạy điện trong một thời hạn nhất định. Điện năng tiêu thụ này hoàn toàn có thể được thống kê giám sát theo hiệu suất của máy hoặc được tính theo giá trị đo được từ những thiết bị đo điện năng tiêu thụ điện. Thông thường, để biết một thiết bị sử dụng điện trong mái ấm gia đình có điện năng tiêu thụ bao nhiêu một cách tương đối tất cả chúng ta chỉ cần lấy hiệu suất của thiết bị đó nhân với thời hạn sử dụng và đơn vị chức năng đo điện năng tiêu thụ chính là Watt ( W ) hoặc kW . Lấy một ví dụ để những bạn hiểu hơn về cách tính điện năng tiêu thụ của những đồ điện trong mái ấm gia đình theo hiệu suất. Ví dụ một bóng đèn có hiệu suất được ghi trên bóng là 30W. Khi bật bóng đèn đó để thắp sáng trong 5 giờ thì điện năng mà bóng đèn đó tiêu thụ trong thời hạn 5 giờ là 30W x 5 giờ = 150 W .

I. Công suất điện ( P. )

Công suất điện của một đoạn mạch là hiệu suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị chức năng thời hạn, hoặc bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó . P. = A / t = U.I. ( W ) * Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Điện năng được đo bằng

Xem thêm : Cách tính hiệu suất điện tiêu thụ chi tiết cụ thể đơn cử và đúng chuẩn nhất

1. Định luật Jun – Len-xơ

Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó . Q. = R.I 2. t .

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn:

Công suất tỏa nhiệt P. ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho vận tốc tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác lập bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong một đơn vị chức năng thời hạn . P. = Q. / t = R.I 2 . * Công – hiệu suất của nguồn

2.1. Công của nguồn điện

Công của nguồn điện chính là công của lực lạ bên trong nguồn điện Công của nguồn điện là lượng điện năng tiêu thụ bên trong toàn mạch . Ang = q. ε = εI. t ( J ) .

2.2. Công suất của nguồn điện

Công suất của nguồn điện Png là đại lượng đặc trưng cho vận tốc triển khai công của nguồn điện và được xác lập bằng công của nguồn điện trong một đơn vị chức năng thời hạn . P. = Ang / t = ε. I ( W ) .

Xem thêm: Cách xem sản phẩm thuộc ngành hàng nào trên Shopee

II. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

A = U.I.t Với + U : Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch ( V )

+ I : Cường độ dòng điện qua mạch ( A )

+ T : Thời gian dòng điện chạy qua ( s ) + A : Điện năng tiêu thụ Jun ( J ) ⇒ Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành những dạng nguồn năng lượng khác được đo bằng công của lực điện triển khai khi di dời có hướng những điện tích .

Rate this post
0971 303 292
Bạn vui lòng chờ